VŠE OK A HLAVNĚ OCEŇUJI VSTŘÍCNOST PŘI PRODLOUŽENÍ TERMÍNU VRÁCENÍ DODÁVKY