Děkujeme za celou rodinu za půjčení čisté dodávky a vstřícné jednání personálu, který nám vyšel vstříc při týdenním pronájmu jejich vozu.