Podlaha je nejzatíženější částí domu. Velmi záleží na tom, jakou podlahovou krytinu si investor zvolí. Musí brát v úvahu zatížení, vlhkost a styl. Nemusí to být jen klasický laminát nebo vinyl. Existuje velké množství materiálů pro vnější a vnitřní dekorace, které jsou vyrobeny z různých polymerů. V posledních letech se polyuretanové samonivelační podlahy díky své pevnosti, velkolepému vzhledu a trvanlivosti rozšířily.

Co jsou polyuretanové podlahy

Polyuretanové podlahy jsou jedním z typů polymerních podlahových krytin vyrobených způsobem lití tekutého materiálu. Podlahy jsou hladké, rovné a hladké, dobře přiléhají k betonovému podkladu.
Základem těchto povlaků jsou polyuretanové pryskyřice, tvrdidla a plniva. Ty jsou obvykle vyrobeny z křemičitého písku jemných frakcí (0,1 – 0,4 mm). Polyurethany jsou polymery s vysokou elasticitou v rozsahu provozních teplot. Tyto látky, které také obsahují vulkanizovaný kaučuk, se nazývají elastomery.

Polyuretanová podlaha
Polyuretanová podlaha je oblíbená díky údržbě.

Kde všude je možné takový druh podlahy využít

Polyuretanový povlak zaujímá zvláštní místo v řadě polymerních podlahových podlah. Je úspěšně realizován v různých podnicích a ve veřejných budovách s vysokou dopravou, jsou vhodné pro větší plochy. Jak už bylo řečeno, lze je spatřit zejména ve výrobních a průmyslových halách, ve zdravotnických zařízeních, veřejných objektech, ale také ve školách i v obytných domech, jsou vhodné pro čekárny a nevytápěné místnosti. Tyto podlahy mají velký potenciál, neboť se na trhu objevily nejrůznější barevné kombinace. Mnohdy jsou to dokonalé obrazce, které se stávají dominantou místnosti. Polyuretanové materiály pro podlahy tak umožňují vytvářet flexibilní povrchy, které se výrazně liší od sebe tloušťkou, cenou a funkčností.

Výhody a nevýhody

Výhody polyuretanových podlah spočívají v elasticitě, pevnosti, voděodolnosti, odolnosti proti opotřebení, nárazovým zatížením a chemikáliím. Ovšem i tyto podlahy mají své nevýhody. Nevýhody spočívají ve složitosti výroby, vyžadující dobré dovednosti a praktické zkušenosti odborníků a délka procesu. Podlahy jsou připraveny k plnému zatížení až 7 dní po poslední aplikaci.

Pokládka polyuretnových podlah

Polyuretanová podlaha je všestranný materiál, který se úspěšně používá ve skladových, průmyslových a jiných provozech, které se vyznačují vysokou dopravou. Technologie pro lití polyuretanových podlah se používá v místnostech, kde nátěry podléhají zvýšeným požadavkům na pevnost, trvanlivost a odolnost proti opotřebení. Polyuretanové podlahy jsou typem samonivelační podlahy. Pokládku takové polyuretanové podlahy je lepší svěřit odborníkům, kteří dobře vědí, jak svou práci dělat dobře zodpovědně. Mají praktické zkušenosti, vhodné náčiní a dodržují také správné technologické postupy při pokládce. Pokládka polyuretanové podlahy není jednoduchá a vyžaduje odborné znalosti. Pokud by nebyl dodržen technologický postup, výsledek nebude takový, jaký si investor představuje. Je také nutné používat ochranné pracovní pomůcky, protože se při aplikaci takové podlahy uvolňují izokyanáty, které mají funkci tvrdidla a mají nepříznivý vliv na lidský organismus.