Zápůjční podmínky

Před zapůjčením vozidla po vás budeme vždy vyžadovat občanský průkaz, řidičský průkaz a vratnou zálohu v hodnotě 5 000 Kč, kterou složíte v hotovosti na místě. Jako živnostník musíte ještě doložit živnostenský list, jako právnická osoba výpis z obchodního rejstříku.

 • Věk řidiče alespoň 21 let
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Praxe v řízení motorových vozidel minimálně 2 roky
 • Složení kauce 5.000,- Kč
 • Uhrazení nájemného v plné výši při sepsání smlouvy

Dokumenty nutné k sepsání smlouvy o nájmu vozidla:

Fyzická osoba: Živnostník: Právnická osoba:*
občanský průkaz občanský průkaz občanský průkaz
řidičský průkaz řidičský průkaz řidičský průkaz
živnostenský list výpis z OR

* V případě, že při výpůjčce nebude osobně přítomen alespoň jeden z jednatelů, je nutné, aby zplnomocněná osoba předložila notářsky ověřenou plnou moc.

Platební podmínky

Vratná kauce a cena za pronájem se skládají v hotovosti při sepsání smlouvy. Cenu za pronájem je možné po dohodě zaslat na bankovní účet, dle vystavené faktury. Platba musí být připsána na účtu před datem zapůjčení.

Cena pronájmu zahrnuje:

 • Povinné ručení
 • Dálniční známku v ČR
 • Silniční daň
 • NON-STOP asistenční službu
 • Pravidelné servisní prohlídky
 • Výměnu pneumatik (letní/zimní)

Vozidlo se půjčuje a vrací s plnou nádrží. V případě vrácení vozidla s neplnou nádrží bude naúčtována smluvní pokuta 500,- Kč + hodnota nedoplněného paliva. Při pronájmu nesmí být na vozidle překročena nosnost daná výrobcem. Vozidlo se vrací čisté!